برچسب: مالیات ارز دیجیتال

مالیات ارز های دیجیتال در ایران | چطور مشمول مالیات غیرمنصفانه نشویم؟

در تمام کشورهای جهان، فرآیند دریافت مالیات از شهروندان اجرا می‌شود. دولت‌ها به منظور توسعه کشور و تقویت اقتصاد از شهروندان مالیات می‌گیرندکه معمولاً اثرات مثبتی دارد.