برچسب: میم کوین

سرنوشت ارز پپه چه می شود؟ پیش بینی تحلیلگران در مورد بازگشت قیمت pepe

برای بزرگترین میم کوین جدید در سال 2023، یعنی ارز پپه (PEPE) یکی از بدترین سرنوشت هایی که برای یک دارایی رمزنگاری جدید ممکن است رخ دهد، اتفاق افتاد. اخیرا…