برچسب: فلوکی

بروز رسانی اکوسیستم فلوکی اینو: تصویب نهادی و انتشار نقشه راه FLOKI

یک مشارکت‌ کننده اصلی از تیم فلوکی اینو به هیجانات درون جامعه این میم کوین پاسخ می‌دهد و درباره موضوعاتی مانند پذیرش سازمانی، پروژه‌های “معمایی” و موارد دیگر صحبت می‌کند.